Aktuality

 
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě je od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvají do Starého Lískovce.

 Tramvajové linky 6 a 8 jsou ukončeny ve smyčce Švermova.
• Neobsluhují tak zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávka Švermova je pro výstup i nástup obsluhována ve smyčce tramvají.
• Přestup na náhradní dopravu je organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava je zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

 Autobusová linka x6 jede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská.
• V souvislosti s výlukou autobusů v ulici Labské jede linka x6 do odvolání (přibližně do poloviny května) v úseku Osová – Vltavská odklonem ulicí Vltavskou. Vynechává zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obsluhuje zastávku Osová u tramvajových zastávek.

 Autobusová linka x8 jede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy.
• V úseku Dunajská – Bosonohy je vedena pouze část spojů. Spoje, které jsou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obsluhují zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.
• V souvislosti s výlukou autobusů v Bosonohách je linka x8 ukončena na Bosonožském náměstí. Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách jsou ukončeny v zastávce Tranzitní plynovod.
• Linka x8 částečně nahrazuje linku 69, která je během výluky zcela mimo provoz.